Читај ми!

Филозофија и ...Побољшани човек

Савремена наука допринела је развоју различитих техника, метода, које се користе у сврхе побољшања човека и његовог живота.

Ту је реч, пре свега, о развоју биотехнологија ради лечења различитих болести и продужења људског века. Највећу улогу у будућности имаће генетски инжењеринг. Колико год да се говори о позитивним ефектима на човека при примени генетских истраживања и примени нових лекова толико се са етичког становишта указује на бројне последице које за крајњи резултат имају и промену човека.

Бројним етичким питањима бави се биоетика, а са тим нас упознаје Веселин Митровић са Института за социолошка истражвања при Филозофском факултету у Београду, чија је докторска теза посвећена анализи друштвених последица побољшања људских бића новим биотехнолошким истраживањима.