Читај ми!

Светски:Душан Мишевић

Он је математичар, биолог и информатичар. Еволуциони биолог. Ради у Центру за интердисциплинарна истраживања у Паризу. Његова светски успешна научна каријера фокусирана је на еволуциону биологију, симулације и моделирање. Оно што ради са студентима је реализација идеје да научни тимови раде заједно-деле податке, идеје и методологије. Ради на генетском инжењерингу и праћењу развоја бактерија. Поједини експерименти трају и по неколико деценија.