Читај ми!

Животна средина и здравље: Са отпадом низ воду

У Србији се директно у водотоке испушта између 95 и 92 одсто отпадних вода. Највеће оптерећење долази од комуналних отпадних вода,вали су загађивачи и индустрија и пољопривреда. Наш однос према води најбоље се види кроз бацање чврстог и течног отпада у водотоке.

Какве све штетне материје пливају нашим рекама није једноставно докучити, јер немамо ни адекватна мерења, ни истраживања. Шта је показао један међународни пројекат у коме су истраживане поједине штетне супстанце у отпадним водама Новог Сада и какве су последице по водотоке због несанираних сметлишта, видећете у емисији "Животна средина и здравље".