Читај ми!

Наука 50 Цитати

Шта цитати и цитирање мере? Колико постоји врста цитата? По чему се једни од других разликују? Какву нам тајну открива или скрива Хиршов индекс? Ко је од наших истраживача први и по броју цитата и по Хиршовом индексу? У коликој се мери цитирање уважава приликом избора у научна звања или у Српску академију наука и уметности? Где се све може проверити колико је неко цитиран?