Читај ми!

Научни интервју, Маријана Томић Цанић

Хуманоидни роботи имитирају функције људског тела, по задатим параметрима, део су оудрављења и поновног укључења човека у свакодневни живот, након великих несрећа. Манипулативни роботи обављају друге послове- уклањају мине, раде тешке послове у фабрикама, иду у неистражени свемир, тамо где је опасно за људе, јер не могу да функционишу у одређеним условима. Уз помоћ робота, повећава се продуктивност и безбедност рада.

О томе говори Маријана Томић Цанић, Институт Михајло Пупин.