Читај ми!

Очима природе Нуклеарни објекти Србије

Институт Винча, водећа је научно-истраживачка организација у Србији, од националног је значаја и брине о подизању стандарда и квалитета живота грађана. Области истраживања су физика, хемија, биологија, енергетика, заштита од зрачења, као и заштита животне средине.

У оквиру института је и Јавно предузеће "Нуклеарни објекти Србије", које је основала Влада Републике Србије чији је приоритет нуклеарна сигурност и безбедност, као и заштита грађана од могућег штетног јонизујућег зрачења.

Окружени смо производима који у себи садрже опасне супстанце, и када се њихов животни век заврши, ако се не збрину по стандардима, лако могу доспети у животну средину.
Тема данашње емисије је заштита, третман и складиштење радиоактивног отпада, контрола квалитета ваздуха.