Читај ми!

Старо српско писано наслеђе Српски краљ и писац

У емисији "Свети краљ и писац" представљамо књижевна умећа Стефана Првовенчаног.

Познато је да је Стефан издао другу оснивачку повељу Хиландару која се и данас чува на том светом месту. У тој повељи Стефан пише једну од најлепших алегорија српске средњовековне књижевности у којој у аренги (уводном делу) говори о брату Сави. Познато је и да је писао Житије Св. Симеона - жупана С. Немање и Жичку повељу чији се препис налази у манастиру Жича на зиду при уласку у цркву.

Стефан Првовенчани је био не само писац него и личност о којој су писали други. Потпунију слику о њему даје монах Теодосије, један од најцењенијих хроничара српског 13. века. Он каже да је "у војсци Стефан искусан и храброшћу удивљен, а кад сеђаше на челу трпезе весељаше благороднике бубњевима и гуслама, неговаше књижевност и уз то беше врло разуман и вешт приповедалац".