Читај ми!

Образовна репортажа Музика у свету математике

Како пробудити интерес за науку о хармонији? Математика И музика, кроз историју, показале су да имају много тога заједничког. На пример, велика је сличност између броја И тона, у музици се користи логаритам, а интересантно је изучавање Платона кроз музику. И музика има своје законе.