Читај ми!

Наша историјска авангарда Надреализам тада и овде

Авангарда се везује за француску културу. На пољу уметности, авангарда је боемија. Авангарда је показала шта је уметност у односу на обичан градски живот, у свим областима- свакодневног живота , и у уметности.