Читај ми!

Кућа науке Пољопривредни факултет

Прва предавања у области пољопривредних наука одржана су 1853. године на Лицеју у Београду а први предавач био је Јосиф Панчић који се сматра оснивачем науке о земљоделији. Датум званичног оснивања Пољопривредног факултета је 28. март 1919. године када су започела са радом два одсека: пољопривредни и шумарски. Највећу заслугу за оснивање имао је Сима Лозанић, први професор агрикултурне хемије и тадашњи ректор Београдског универзитета.

Од скромног почетка рада са неколико наставника, Пољопривредни факултет данас има 500 запослених а научно-истраживачки рад се обавља у оквиру 8 института, тридесетједне катедре и већег броја специјализованих лабораторија и огледних добара. На овом факултету од оснивања до данас дипломирало је око 19 000 студената а одбрањено 955 докторских дисертација.У емисији Кућа науке видећете и пољопривредно добро Радмиловац које је 1941. године Пољопривредном факултету завештао Милан Вукићевић, тадашњи министар финансија, да би студенти могли да обављају праксу.