Читај ми!

Нови спски умови Астероиди, ПМФ

Сунчев систем је дом осам планета, великог броја њихових природних сателита, као и бројних мањих објеката као што су патуљасте планете, астероиди и комете.

Ове стене које лутају свемиром значајне су за људе из више разлога, а три су главна. Први је њихов научни значај, који се пре свега огледа у томе што нам као остаци из процеса настанка планета, омогућавају увид у догадјаје из најраније фазе Сунчевог система. Други разлог јесте потенцијална опасност коју по живи свет на Земљи представљају астероиди и друга мала тела.
И трећи, све актуелнији, лежи у чињеници да ови објекти представљају потенцијално веома значајне изворе рудних богатства. Оно што је до скора изгледало скоро као научна фантастика, данас постаје реалност и већ почиње да добија димензију нове златне грознице. Истраживањем астероида веома успешно се баве и научници у Србији.