Читај ми!

Филозофија и …Имануел Кант и осећаји

Позната је Кантова мисао и постулат - Звездано небо над нама и морални закон у нама, али се врло мало говорило о његовом учењу и поимању осећаја. Када се говори данас о осећајима, често се мисли на телесне промене попут: бола, хладнће или емоције које могу бити јаче или слабије, а у које убрајамо стања страха, беса, радости, љубави, промене расположења, разна афективна стања...

Имануел Кант осећаје дефинише на другачији начин откривајући прави узрок њиховог настанка, али и саму природу осећаја.