Читај ми!

Наука 50 Глас

Шта све појам глас обухвата? Који органи учествују у настанку гласа? Да ли је мозак наше треће ухо? Колико је огледало Мануела Гарсије у 19. веку помогло изучавању гласа? Због чега жене више воле дубок мушки глас? Хоће ли машински глас у нама будити иста осећања као природни глас? Али, за разлику од животиња, човек има способност говора и може контролисати фонацијске механизме.

Људски глас је једини који може истовремено произвести реч и тон. Основне карактеристике гласа су: висина, интензитет и боја. Субјективно га процењујемо као висок, низак, напет, храпав, промукао, пискутав и сл. Та субјективна нахођења могуће је проверити објективним начином.