Читај ми!

Одгонетање тела Биологија

Ако су сва жива бића, па тиме и човек, предмет изучавања наука са префиксом "био", ако је медицина примењена биолошка наука која се бави проучавањем, здрављем и болешћу, односно лечењем живих бића, па и човека, шта онда чини разлику између човечијег и тела других живих бића? Волимо ли тело у коме се налазимо? Прихватамо ли га као неодвојиви део свога бића или га улепшавамо због других? Шта је заједничко Вилендорфској Венери и савременим лепотицама? Да ли постоји универзална, идеална, савршена лепота или је она ипак сакривена у оку посматрача? Да ли је само лепота златног пресека једина лепота?