Читај ми!

Приче о великим математичарима Еварист Галоа

Еварист Галоа је један од најзначајнијих математичара Француске у деветнаестом веку.

Нико ни пре ни после њега није дао тако велики допринос у решавању полиномских једначина. Доказао је да се општа полиномска једначина степена већег од 4 не може решити помоћу радикала. Сва његова решења представљају кључ модерне алгебре и геометрије.