Читај ми!

Наука 50 Теорема

Зашто се теорема сматра суштинским математичким изазовом? Коме се приписује највећи број теорема? Која је одиграла најпресуднију улогу у историји? Годишње се докаже 250.000 теорема, колико још има недоказаних и недоказивих теорема? Зашто је Фермаова последња теорема 350 година остала недоказана? Због чега је Архимед, с времена на време, својим колегама слао нетачне теореме? По чему је важна теорема о четири боје?

Теорема је идеја чија се истинитост може доказати принципима дедуктивног закључивања. Разликује се од аксиома по томе што се њена истинитост може утврдити и за то служи поступак доказивања, односно извођења доказа. Теорема је математичко тврђење које се може и мора доказати да би се сматрало тачним.