Читај ми!

Наука у покрету Интелигенција

Шта је интелигенција И како се мери? На који начин она продире у све поре нашег живота? Због чега је важно да знамо како се у складу са развојем новог технологошког окружења мења наш начин комуникације, понашања, рада и која нова етичка питања оваква ситуација поставља? Да ли сами пратимо све промене, или нам је потребна помоћ неког "паметнијег"?