ЖСИЗ- Реке колектори отпадних вода,3.део

Поједини делови великих градова у Србији немају изграђену канализацију, а нека домаћинства директно испуштају своје отпадне воде у потоке, канале и реке. Канализација није решена ни на ексклузивним локацијама, а по отпадним водама су на нивоу сеоских средина. И поред ових нерешених проблема отпадних вода, постоје и најсавременије технологије прераде кишнице. Киша која спира нечистоће је врло загађена вода оптерећена тешким металима, органским материјама и другим нечистоћама.