Филозофија и ... Побољшани човек

Савремена наука допринела је развоју различитих техника, метода, које се користе у сврхе побољшања човека и његовог живота.

Ту је реч, пре свега, о развоју биотехнологија ради лечења различитих болести и продужења људског века. Највећу улогу у будућности имаће генетски инжењеринг. Колико год да се говори о позитивним ефектима на човека при примени генетских истраживања и примени нових лекова толико се са етичког становишта указује на бројне последице које за крајњи резултат имају и промену човека. Бројним етичким питањима бави се биоетика.