Наука 50 Душа

Да ли је душа безгранична? Платон је разликовао четири обличја душа, а у колико се заиста појављује? "Душа је животно порекло свега органског," говорио је Аристотел, важи ли то, донекле, и данас?

У емисији још сазнајте шта се подразумева под душевним здрављем? Од чега душа оболи? За разлику од неурона, психон не постоји. Који је, дакле, најситнији делић душе? Чувени неуролог Дик Сваб сматра: "Дух је плод сто милијарди неурона, душа је неспоразум"? Шта ви мислите?