Наука 2018 Балнеологија

Које су карактеристике и намене лековитих вода? Који су потенцијали Србије са аспекта лековитих-термоминералних вода? Kаква је искоришћеност лековитих вода у свету? Зашто треба улагати у искористљивост таквих потенцијала и код нас?

Годинама се говори о неискоришћеним потенцијалима геотермалних минералних вода којих је у Србији много, а посебно у Војводини. У последњих неколико година Геолошки завод Србије и Рударско-геолошки факултет из Београда, на захтев Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, спровели су истраживања везана за лековите воде. Студија "Стање и перспективе коришћења лековитих вода Војводине у функцији бањског туризма", вођена је у циљу коришћења у лечењу и рехабилитацији пацијената са реуматским обољењима, кожним обољењима, опоравку након повреда локомоторног система, као што су преломи, спортске повреде и слично. Из студије коју су радили Геолошки завод Србије и Рударско геолошки факултет заједно са докторима медицине проистекла је монографија "Лековите воде Војводине као потенцијал за развој Бањског туризма". У монографији су приказани услови формирања и количине подземних лековитих вода на простору Војводине, њихове физичко-хемијске, као и балнеолошке карактеристике.

Лековите карактеристике ових вода су утврђене израдом баленолошких анализа, у којима је приказано њихово дејство на људски организам. Поред балнеолошких својстава термоминералне воде имају широку лепезу примене која је економски исплатива. Kада су у питању лековити фактори природинх и вештачких пелоида, перспективност Србије, а нарочито Војводине у том погледу веома је велика и разноврсна.

Поред многобројних културних, историјских и природних потенцијала, окосницу туризма би требало да представљају бање, односно, здравстевни туризам и аква паркови, имајући у виду њихов велики потенцијал. Треба напоменути да су и аква паркови један од видова коришћења лековитих вода, популаран нарочито код млађе популације. Термалне и минералне, односно лековите воде су изузетно занимљиве нарочито страним инвеститорима, јер представљају огроман потенцијал.

Гости у емисији: др Наталија Татић специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, мр Милан Томић, дипломирани инжењер геологије - Геолошки завод Србије, проф. др Војислав Томић - Рударско-геолошком факултету у Београду, прим. др Снежана Kостић, директорка Института за рехабилитацију покретних и непокретних болесника "Селтерс" у Младеновцу, Саша Вељковић главни физиотерапеут - СБ "Др Боривоје Гњатић" Стари Сланкамен, мр др Зорица Ћулибрк директорка Специјалне болнице за рехабилитацију "Русанда" у Меленцима.

Уредник емисије: Александра Даничић