Наука у покрету наставник у дигитално доба

Када је снимана емисија "Наставник за дигитално доба" нико није ни слутио да ће многе описане вештине у емисији бити и тестиране током епидемије вируса Ковид 19, када су школе затворене а настава наставила да се реализује "на даљину".

По дефиницији под дигиталним компетенцијама наставника се подразумева скуп знања, вештина, ставова, способности и стратегија неопходних за квалитетно коришћење информационо-комуникационих технологија и дигиталних медија са циљем промишљеног, флексибилног и безбедног унапређивања процеса наставе и учења. И управо је то у реалности, стицајем непланираних околности, у протеклом периоду и тестирано.

У емисији се говори о новом концепту образовања које се формира у складу са технолошким напретком. Бројни саговорници, наставници, ученици, доносиоци одлука, сведоче о својим искуствима употребе нових технологија у подучавању и учењу. Отворена су питања о улози наставника у новом, дигиталном добу, о сврсисходној употреби технологије, о образовним садржајима и пословима будућности. Представљен је и јединствени инструмент за самовредновање и процену дигиталних капацитета школа који су протеклих година заједнички развијала наши и европски стручњаци.

Уредница: Јелена Мицић