Животна средина и здравље гомилање опасног отпада

Иако се знало да је опасан отпад деценијама у Србији завршавао тамо где му није место, обрт је настао крајем 2017. када је Министарство животне средине почело да обелодањује локације на којима нико није очекивао да би могао да се нађе.

Проблем је утолико већи што су га одлагали управо они који су били у обавези да га збрину. А и количине нису мале, јер се ради о тонама опасног отпада.

Какве су последице по животну средину, опасност по здравље људи и ко је затајио говоре екотоксиколог др Слободан Тошовић и министар животне средине Горан Триван.

Аутор и уредник: Александра Божовић.