Божански сјај Миланковићевог космоса

Овом емисијом, 2017. године, РТС је обележио 138. годишњицу рођења Милутина Миланковића

Миланковић је био научник, инжењер, климатолог, историчар науке а изнад свега уметничка личност, у античком значењу те речи, која је у себи сједињавала уметност, науку и филозофију у једну нераздвојну целину. Луцидност и математичка елеганција којом се кретао по дифузној области климатологије, говори о сувереном аристократском стилу песника науке. Та целовитост избија из свега чега се подухватао, подсећајући нас, да данас, живимо у доба атомизираног знања, "расутог ума" савременог човека.

Група ентузијаста и стручњака различитих области, поставила је себи задатак да, сразмерно компликовану Миланковићеву теорију о леденим добима и променама климе на Земљи, сликовито представи моделом прецесије. Тиме нам постају јасније климатске промене у прошлости и у будућности. Та Миланковићева органска синтеза свеукупних цикличних астрономских промена на Земљи, ухваћених у мрежу нашег сазнања о тим појавама, назива се Канон. Какве су последице тог сазнања и које значење то има, за наш живот на Земљи и нашу културу, говори ова емисија, у којој учествују идејни творци и конструктори овог модела, предвођени др Александром Петровићем и инж. Радомиром Путником.

Уредник и редитељ Драган М. Ћирјанић