Археометалургија Земља роди руду

Академик Борислав Јовановић (1930-2015) је седамдесетих година прошлог века открио и истражио најстарији документовани рудник Европе - налазиште Рудна глава код Мајданпека, старо седам миленијума. Данас је, као археолошко налазиште од изузетног значаја, под заштитом Републике Србије.

Рана металургија је покренула низ економских, друштвених и културних промена. О значају налазишта Рудна глава, пронађеним артефактима, о начину експлоатације и обраде руде у најранијем периоду људске историје и о научним истраживањима академика Борислава Јовановића сазнаћете више у првом делу серије Археометалургија - Земља роди руду, из 1996. године.

Уредница: Верослава Тадић
Редитељ: Павле Грујичић