Археометалургија Земља роди руду

Академик Борислав Јовановић (1930-2015), творац емисије "Археометалургија - Земља роди руду",седамдесетих година прошлог века открио и истражио најстарији документовани рудник Европе - налазиште Рудна глава код Мајданпека, старо седам миленијума. Данас је, као археолошко налазиште од изузетног значаја, под заштитом Републике Србије.

Рана металургија је покренула низ економских, друштвених и културних промена. Емисија говори о значају налазишта Рудна глава, пронађеним артефактима, о начину експлоатације и обраде руде у најранијем периоду људске историје као и о научним истраживањима академика Борислава Јовановића .

Уредница: Верослава Тадић