Приче о обичном – Огледало

Данас се производе различита огледала која се користе у физици, астрономији, безбедности, архитектури, индустрији забаве. Нека ломе светло, нека ломе ликове. Једна смањују, друга увеличавају. Причу о огледалима започели су још грчки митови и чувени Нарцис.