Оставштина за будућност – Слободан Селенић

Слободан Селинић (1933-1995), књижевник, драмски писац, дописни члан САНУ. За свој опус добио је бројне награде међу којима су НИН-ова, Стеријина и Награда Меша Селимовић.

Селинић спада у писце чије књижевно стваралаштво дише бојом и аромом Београда, градом његовог одрастања. У овој емисији Оставштине за будућност, снимљеној три године пре његове смрти, Слободан Селенић је говорио о свом животу и раду и о томе шта га је још у раној младости опчинило и везало, а у каснијим годинама тако упорно, заљубљено и критичарски водило да размишља и пише о три доба Београда - предратном, окупацијском и модерном.