Читај ми!

Ризнице културног блага – Школство и просвета

У време Првог српског устанка готово целокупно становиштво Србије било је неписмено, а према сведочењу Вука Караџића, на територији земље радило је само шест учитеља, међу којима су били и он и Миша Анастасијевић. Оно мало образованих знање је стицало углавном у манастирима.

Међу првим одлукама Правитељиствујушћег совјета сербског основаног 1805. године било је оснивање Велике школе. Основана у згради данашњег Музеја Вука и Доситеја, 31. августа 1808. године у Београду, ова образовна установа била је заметак високог образовања у Србији. До 1813. године Велику школу, троразредну по свом програму, завршило је тринаесторо ђака.

Редитељ Света Павловић
Уредник Миливоје Бегенишић