Југословенска штампа у Америци

Емисија аутора Редакције културно-образовног програма Војислава Лалетина, посвећена је изложби отвореној у мају 2008. године у Архиву Србије и Црне Горе под називом „Југословенска периодика у Северној и Јужној Америци 1914-1945.“ Осим о југословенској штампи у Америци, у емисији се говори о насељавању ове земље и животу досељеника.

Произведено 2008. године