Жал за младост

Најлепше песме Јужне Србије у интерпретацији Станише Стошића забележене у емисији ''Жал за младост'': ''Милкано, дадо, мори'', ''Цвето мађишице'', ''А куде си била Кара Коцо'', ''Кад би знала дилбер Стано'', ''Димитријо, сине Митре'' и друге.

Произведено 2004. године