Око магазин-8.2.2022.Сомбор- Риђанов и Јагрин, Звонков и Ценеров

Када је неко, а зна се и ко је, из сомборске власти, из неког разлога, а зна се којег, одлучио да железничка станица буде на његовој земљи, удаљеној безмало два километра од центра града, ни слутио није да ће бити заслужан за појаву и развој фијакера, најпознатијег симбола Сомбора.

Други је зеленило, а трећи су тамбураши. Кад Сомбор олиста, фијакеристи највише возе кроз такозване зелене тунеле, наравно, госте, уз које су често и тамбураши или само госте до кафана да слушају тамбураше.Живот једног фијакеристе Јована Мирослављевића Јагре и његовог коња Риђана ушао је у песму која се само на тамбири свира - како ваља. Ово је прича из фијакера о фијакеристима и тамбурашима- или како овде кажу, то ти је деране прича о Сомбору граду.

Уредник: Горислав Папић
Аутор: Далибор Жарић