Хајдучија у Србији и Југославији-Хајдучија између два рата

Четврта емисија овог серијала уводи нас у 20. век. У време између два светска рата које у Србији обележавају можда највеће контрадикторности због чега га је тешко сагледати као целину.

Ми смо покушали да га опишемо, јер нам се тако чонило примереније, као постојање два паралелна света којима се нико није бавио као целином или ми у својим истраживањима нисмо наишли на једну такву анализу - то остављамо као отворено питање.

Уредница и ауторка серијала је Оливера Панчић