Остави све и читај-Раша Коминац

За његову поезију кажу да је пријатан одмор од смртно озбиљних и претенциозних српских песника.

За собом има десетак књига поезије и прозе, два романа и две драме и несразмерно мало простора у оквирима наше актуелне књижевне и културне сцене. Поезија је његов начин да артикулише однос према стварности и свим условностима које одређују савременог човека. Централна тема Рашине поезије је љубав и њу мање или више успешно варира у свим својим књигама. „Силна је ствар у поезији играти се патетиком. Довести песму до једне границе где фали само још један стих да се све распадне. Тај жилет у поезији, у ствари је врло заводљив."

Раша Коминац Радослав, песник актуелне урбане стварности, гост је у овом издању емисије Остави све и читај.

Ауторка и уредница: Горица Зарић Јовановић
Производња 2015. година