Животна средина и здравље- Са отпадом низ воду

У Србији се директно у водотоке испушта између 95 и 92 одсто отпадних вода.

Највеће оптерећење долази од комуналних отпадних вода,вали су загађивачи и индустрија и пољопривреда.бНаш однос према води најбоље се види кроз бацање чврстог и течног отпада у водотоке.

Какве све штетне материје пливају нашим рекама није једноставно докучити, јер немамо ни адекватна мерења, ни истраживања. Шта је показао један међународни пројекат у коме су истраживане поједине штетне супстанце у отпадним водама Новог Сада и какве су последице по водотоке због несанираних сметлишта, видећете у емисији "Животна средина и здравље".

Аутор и уредник: Александра Божовић

број коментара 0 Пошаљи коментар