ТВ театар – Слуга двају господара

Премијера представе "Слуга двају господара" на Вечерњој сцени позоришта Бошко Буха изведена је у сезони 2009/10. године.

Према комаду Карла Голдонија из 18. века, редитељка Катарина Вражалић поставила је представу универзалних значења, актуелних егзистенцијалних питања и вечитих љубавних тема. Маринко Маџгаљ модерним изразом тумачи растрзаног, фуриозног, превртљивог слугу који у настојању да угоди самом себи, на крају помогне и својим господарима и свима који су узбудљивим заплетом са њима били повезани.

Ликови, које у овој типичној комедији дел арте поред Маринка Маџгаља тумаче и Бранислав Зеремски, Катарина Марковић, Мики Дамјановић, Предраг Панић, Виктор Савић, Мила Манојловић, крећу се између примамљивог и исправног, између улога које играју и потреба које имају, руковођени похлепом, осветом и љубављу.
ТВ адаптација и режија: Андреа Лазић