Читај ми!

Пут у будућност: У потрази за разлогом слике - Шездесете - Ново је модерно, 7-13

Документарни наратив Пут у будућност, води нас на путовање кроз историју ликовне уметности на нашим просторима од 1950-их до почетка 1970-их година.

Централна тема наратива наступа са позиције да је и у ХХ веку сваки значајан уметнички акт - акт побуне. Између опсервације ликовних вредности серија настоји да открије узроке и исходишта такве побуне код нас.
Користећи се необичном драматургијом, серија истражује узроке, последице, поводе, дешавања, мотиве, инспирације, уметничке правце, ликовне уметнике и њихова дела.
Аутор: Борис Миљковић

реприза, 1. новембар у 00:50 и 08:50