Шарл Гуно: Mиса Свете Цецилије

У емисији посвећеној вокално-инструменталној музици, моћи ћете да чујете Свечану мису Свете Цецилије француског композитора Шарла Гуноа.

Свечана миса Свете Цецилије написана је за солисте, мешовити хор и оркестар, уз пратњу оргуља. У свом делу, Гуно је слободно третирао текст мисе, па је изменио поједине текстуалне одломке у последњем ставу Агнус Деи, и додао Домине Салвум на самом крају.
Миса је премијерно изведена 22. новембра 1855. године, а композитор Камиј Сен-Санс описао је догађај овим речима: Извођење Свечане мисе Свете Цецилије Шарла Гуноа изазвало је неку врсту шока. Оваква једноставност и величанственост узнемирила је народ. На почетку су били заслепљени, затим шармирани и на крају освојени.

Реприза, 23. март у  02:00