Ноје, балет

На музику Ђоакина Росинија, а у кореографији Тијерија Маландена, гледаћете једну од новијих продукција Маланден балета у Бијарицу.

Кроз мит о Потопу, Ноје отеловљује својеврстан прекид у историји човечанства. Сумирајући прошлост и припремајући будућност, он симболизује рођење новог света. Ноје се може посматрати као колективно биће, које жели да прихвати прошло постојање, и започне из почетка, извлачећи нову енергију из понора свог бића. Зато, осим голубице - симбола наде за нови живот који долази, нећемо укрцати све животиње, само хуманост у покрету - од симболичног лика и игре Ноје, до зрака новог сунца.

Реприза, 04. јануар у  01:00 и 09:15