Kарион

Дувачки квинтет познат као један од најистакнутијих европских ансамбала са оваквим инструменталним саставом .

На овом концерту, квинтет Карион изводи Бетовенов секстет за гудаче, у аранжману за квинтет, али и Нилсенов Дувачки квинтет, Иберова Три кратка комада и Листову Велику етиду на Паганинијеву тему.
Продукција Windrose

Реприза, 06. децембар у 01:00 и 09:00