Читај ми!

Остави све и читај: Златко Паковић

Златко Паковић, редитељ, писац и публициста, говорећи о језику истиче да слободан, разигран, неспутан језик не из речника, него из говора и живота води даље у живот. Промишљено и аргументовано упозорава на рушилачке последице националистичког односа према култури, уметности, историји и подсећа на вредности традиционалног значења измењене и заборављене речи просвета, на којима би требало да градимо могућности за нови почетак са старим идеалима образовања.

У наставку емисије Златко Паковић говори о позоришту, о његовој реалној моћи у актуелном окружењу, о естетици позоришта које је огледало друштва у којем настаје, о уметности и њеној позицији у друштву измењених културних постулата.

На крају, Златко Паковић открива зашто и на који начин је књига присутна у његовом животу и закључује да књига има моћ езотеријског дијалога и ако уопште постоји езотерија, према његовом мишљењу читање је најезотеричнији чин.

Аутор и уредник је Горица Зарић, редитељ Иван Милановић, музички уредник Невена Поповић.

Реприза, 28. октобар у  00:02