Читај ми!

Кругови поезије: Бранко Миљковић

Бранко Миљковић је живео свега 27 година, али је успео да створи песничко дело необичне снаге.

Покушавајући да стиховима пробуди ватру заспалу у стварима и да смањи јаз између речи и света, он је испевао неке од најлепших песама модерне српске поезије. О свом доживљају Миљковићеве поезије говоре: сликарка Маја Обрадовић, песник Горан Коруновић, професори Добрила Лукић и Павле Павловић, новинарка Тамара Крстић, као и Бранков синовац, Горан Миљковић.

Аутор и уредник емисије: Војислав Карановић
Редитељ: Катарина Рогић