Читај ми!

Кругови поезије: Стефан Маларме

Стефан Маларме се надовезао на песничка достигнућа Шарла Бодлера, радикализујући их у појединим сегментима. За Стефана Малармеа реч није више само грађа за песму, него постаје главни лик драме поетског стварања. Фрагментарност, тајанственост и долазак до руба тишине нека су од обележја Малармеовог дела.

О Стефану Малармеу и његовим песмама говоре Бранка Гератовић, професор на катедри за француску књижевност, песник Драган Бошковић, филолози Јелена Савић и Жељка Јанковић и студент Никола Радић.