Привредна историја Србије 1804-1914: Сину виђело из ријеке

После електрификације Београда, у Србији је од 1900. до почетка Првог светског рата, поред термоелектране у Шапцу изграђено десет малих хидроелектрана.

У Ваљеву две, Ужицу, Лесковцу, Нишу, Зајечару, Ивањици, Параћину, Пироту, започета је у Чачку и последња пред рат, у Великом Градишту на реци Пек.

Свака од ових централа била је велики технолошки искорак и метафора решености ондашње елите да поведе друштво у нову епоху. Такође, оне су вредни споменици индустријске архитектуре, а неке од њих и данас производе струју. Више од сто година.

Електрификација Београда и Србије је у великој мери дело инжењера Ђорђа  Станојевића. Са просветитељском посвећеношћу, он је обилазио и најзабитије српске вароши, убеђујући трговце и идустријалце да је електрична енергија будућност и залог напретка.

Сниматељ Душан Живковић, монтажа Ксенија Савићевић, аутор и уредник Божидар Ђуран.

Реприза, 08. јун у  07:25