Буне у Србији

Србија је у 19. веку прешла пут од пограничне провинције Османског царства до независне државе.

Основно значење речи буна је устанак против власти или поретка, али њоме се означава свако противљење, побуна појединаца или заједнице.

Слабљењем турске власти у 19. веку приметно је да се карактер, интензитет и учесталост буна подудара са степеном државне, националне и друштвене еманципације Срба. Обнова државности Србије почела је на територији Београдског пашалука 1804. године Првим српским устанком и многобројним бунама. Србија је 1830. године постала аутономна кнежевина и оквиру Османског царства и признате су јој границе из времена Првог српског устанка. Берлинским конгресом крајем 19. века (1878) Србија је постала међународно призната држава.

Аутор стручног текста: др Радомир Поповић
Сценарио: Кристина Ћуковић
Уредник: Младен Мијановић
Редитељ: Павле Грујичић

Реприза, 08. јун у 02:05