Архитектура данас: Културно наслеђе

Културно наслеђе је јединствена и незаменљива вредност сваког народа. Иако обликовано и стварано у прошлости оно је изузетно значајно за сагледавање садашњости и креирање будућности.

Непокретно културно наслеђе треба третирати као необновљиве ресурсе, извор идентификације и капитал који представља темељ једне државе.