Читај ми!

Професионалци: Примаријус др Слободан Симић - психијатар

Рођен је у Ужицу. Завршио је Медицински факултет у Београду, специјализацију из психијатрије и субспецијализацију из судске психијатрије.

Има вишегодишње искуство у лечењу болести зависности и депресије.

Примаријус др Слободан Симић - психијатар
Примаријус др Слободан Симић - психијатар

Био је шеф кабинета за судску психијатрију у Институту за ментално здравље у Београду.

Стални је судски вештак. Аутор и коаутор је више књига из области психијатрије.

Аутор емисије Драган Станојевић