Филозофија и... византијска мисао, 1. део

Посебан однос филозофија и религија имале су у Византији.

Однос између филозофије и религије од самог почетка био је испреплетан различитим правцима и схватањима. 

Иако припадамо византијској култури, о византијској мисли и филозофији се веома ретко говори и у ширим круговима мало зна. Хиљаду година постојања Византије оставило је неизбрисив траг у култури, али се њен филозофски значај, чување античке и хришћанске мисли на западу тек открива.