Читај ми!

Образовно огледало: Цинцари у мозаику Балкана

Приче о њиховом пореклу још су обавијене велом тајни и разним контрадикторностима, али је њихово присуство на Балканском полуострву врло живо и значајно за државе и друштва у којима живе.

Највећи културни и економски полет, али и пад оличен је успоном и разарањем њиховог најзаначајнијег града - Москопоља. Одатле су се расули по читавом Балкану и даље по Европи успешно се прилагођавајући обичајима и култури већинских народа. Данас потомци Цинцара у Србији тек откривају своје порекло и историју својих породица. Трагајући за коренима упознају и језик који говори све мање људи, због тога цинцарска заједница настоји да млађе генерације заинтересује за учење језика јер је, по њиховом мишљењу, језик једина домовина народа без државе.

уредник Весна Павличек
новинар сарадник Гордана Рафаел