Читај ми!

Екологија материјала: Циркуларна економија

Девета епизода бави се питањем циркуларне економије и примарне и секундарне селекције отпада код нас.

Циркуларна економије је модеран израз, али то није никакав новитет. У неким својим сегментима, економија је одувек била циркуларна: стари папир и гвожђе су увек служили за производњу новог папира и новог гвожђа. Последњих година, и други материјали узазе у тај чувени круг: производња, потрошња, поновна производња.

Проблем настаје у организованом сакупљању отпада, његовој селекцији, а то у случају наше земље значи велике инвестиције у инфраструктуру за прикупљање отпада, и непрестани рад са становништвом како би разумело да ако нешто бацимо, то неће да нестане. Отпад је ту, и да нас не би затрпао, његово уклањање и третман ће морати да се - плати.

Уредник: Бојан Главонић

Редитељ: Милан Јовановић